INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 1

Verslo vadyba (vakarinės studijos)

Lekt. Birutė Pliuskuvienė

 

 

 

1    Tema

7    Tema

2    Tema

8    Tema

3    Tema

9    Tema

4    Tema

10  Tema

5    Tema

11  Tema

6    Tema