INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2

Verslo vadyba (vakarinės studijos)

Lekt. Birutė Pliuskuvienė

 

 

 

1    Tema

 

2   Tema

 

3   Tema

 

4    Tema

 

5    Tema